Muhasebe kursu Van kampanyası sayesinde işsiz kimse kalmayacak. Günümüzde sürekli olarak yeni bir iş yeri açılması sebebiyle muhasebe alanında istihdam sürekli sağlanabilmektedir. Bu en fazla işe alım yapılan departmanlarından biri olan muhasebe dalında kendinizi geliştirerek iş dünyasına merhaba demeye ne dersiniz? İçerisinde muhasebenin temel konuları olan muhasebeye giriş, yevmiye defterleri, kayıt yöntemleri, mizan, envanter, mali analiz tablosu gibi derslerin yanı sıra eta, logo, mikro gibi temel muhasebe yazılım paket programları da bulunmaktadır. Ayrıca muhasebesel işlemler detaylı şekilde gösterilmiştir. Eğitim seti dvd formatında olup, dershane ortamını evinize taşımanızı sağlar. Bu sayede dilediğiniz saat dilimlerinde ders çalışma imkanı bulabilirsiniz. Sesli ve görüntülü olan tüm videolar full hd kalitede olup, tamamı alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Piyasadaki benzerlerinden daha düşük fiyatlı olması da büyük bir avantajdır. Muhasebe kursu kampanyasındaki bu set hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Maliyet muhasebesi bir işletmenin hizmet veya ürün bedellerini ortaya koyarken maliyetlerini çıkarmak amacı ile yapılan bir muhasebe türüdür.

MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI ŞUNLARDIR:

Ø MAMUL VEYA HİZMETİN BİRİM MALİYETİNİ HESAPLAMAK
Ø MALİYETLERİ VE İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK
Ø İŞLETME FAALİYETLERİNİN PLANLANMASINDA GEREKLİ MALİYET BİLGİLERİNİ SAĞLAMAK
Ø İŞLETME YÖNETİMİNİN ALACAĞI KARARLARA YARDIMCI OLMAK

Maliyet muhasebesi hakkında daha detaylı bilgi almak için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Şirketler muhasebesi modülü şirketlerin türlerine göre sınıflandırılmasını konu edinir. Aşağıda bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

a) Şahıs Şirketleri: Bu gruba giren ticari şirketler bir tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber sorumlulukları ve ticari itibarları bakımından kurucu ortakların adı ön planda olmaktadır. Ortaklar şirket borçlarına karşılık sınırsız ve zincirleme sorumludurlar. Yani, şirket iflas ettiğinde şirketten alacaklı olanlar alacaklarının tamamını şirketin mal varlığı yetmese dahi ortakların şahsi mal varlıklarından tahsil edebilirler. Şahıs şirketlerinin vergisi, ortakların vergisi olup ortaklar tarafından ödenir. Bu tür şirketlerin itibarı, ortakların maddi güç ve itibarıyla orantılı olarak artar veya azalır.
Türk Ticaret Kanunu na göre şahıs şirketleri, kolektif ve komandit şirket olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Sermaye Şirketleri: Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu, koydukları sermayeyle sınırlıdır. Bu tür şirketler de şirketin ilişki kurduğu bankalar ve üçüncü kişilerle, şirketin tüzel kişiliği adına hareket edilir. Örneğin; vergi, ortaklar üzerine tahakkuk etmez, şirket adına tahakkuk eder ve şirket öder. Şirket güç ve itibarını ortaklardan almayıp sermayesinden veya yönetim kadrosundan alır. Kısaca bu şirketlerde ortaklar ikinci plandadır.
Türk Ticaret Kanunu na göre sermaye şirketleri, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirket olmak üzere üçe ayrılır.

Şirketler muhasebesi modülü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayınız.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Bilgisayarlı muhasebe soruları bulmak veya değişik sorular bulmak ya da hazırlamak uzun bir zaman almaktadır.

Bilgisayarlı muhasebe dersi uygulamalı olan bir derstir. Ders saati okul imkan, durum ve öğrenci sayıları gibi kriterler de göz önünde tutularak belirlenir ama genelde 6 saat olması uygundur.

Bilgisayarlı muhasebe derslerinde muhasebe ve finansman öğretmeninin isteğine ve okul imkanlarına göre çeşitli programlar anlatılmaktadır. ETA, LOGO, LKS, MİKRO, LUCA, VEGA dahil çeşitli muhasebe programları vardır. En az üç muhasebe programı işlemek uygundur. Fakat imkanlara göre zümrede belirtilirse sayı değişebilir. Bilgisayarlı muhasebe soruları hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe kursu Balıkesir kampanyası sayesinde işsiz kimse kalmayacak. Günümüzde sürekli olarak yeni bir iş yeri açılması sebebiyle muhasebe alanında istihdam sürekli sağlanabilmektedir. Bu en fazla işe alım yapılan departmanlarından biri olan muhasebe dalında kendinizi geliştirerek iş dünyasına merhaba demeye ne dersiniz? İçerisinde muhasebenin temel konuları olan muhasebeye giriş, yevmiye defterleri, kayıt yöntemleri, mizan, envanter, mali analiz tablosu gibi derslerin yanı sıra eta, logo, mikro gibi temel muhasebe yazılım paket programları da bulunmaktadır. Ayrıca muhasebesel işlemler detaylı şekilde gösterilmiştir. Eğitim seti dvd formatında olup, dershane ortamını evinize taşımanızı sağlar. Bu sayede dilediğiniz saat dilimlerinde ders çalışma imkanı bulabilirsiniz. Sesli ve görüntülü olan tüm videolar full hd kalitede olup, tamamı alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Piyasadaki benzerlerinden daha düşük fiyatlı olması da büyük bir avantajdır. Muhasebe kursu kampanyasındaki bu set hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe soruları ve cevapları arayışında olanlara yönelik aşağıda beyannameler ile ilgili bazı örnekler yer almaktadır.

1- Muhtasar beyanname hakkında bilgi veriniz.

Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur.

2- Stopaj nedir?

Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

3- Katma değer vergisi nedir?

Katma Değer Vergisi yani KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür.

4- Hesaplanan KDV ve İndirilecek KDV nedir?

İşletmeler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler için KDV öderler. Bu KDV’ye ”İndirilecek KDV”denir.
İşletmeler yaptıkları teslim ve hizmetler için KDV hesaplarlar ve KDV tutarı alırlar, buna KDV’ye de”Hesaplanan KDV” denir.

5- Hangi durumda katam değer vergisi ödenir?

İşletmelerin aylık olarak tahsil ettikleri KDV (hesaplanan kdv), ödedikleri KDV’den (indirilecek kdv) fazla olur ise aradaki fazlalık kadar Katma Değer Vergisi öderler.
Yani: Hesaplanan KDV – İndirilecek KDV = Ödenecek KDV (Vergi dairesine ödenir)

6- Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları nelerdir?

- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
- Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.

7- Muhtasar beyannamede genel olarak hangi bilgiler bulunur?

Ön yüzde:
Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu
Tablo 1 Matrah ve vergi bildirimi
Tablo 2 Tahakkuka esas icmal cetveli

Arka yüzde ise:
Tablo 3 Ücret ve ücet sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim
Tablo 4 Ödemelerin türüne göre kod cetveli

8- Geçici vergi nedir?

Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

9- Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

10- Hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir?

- Sermaye şirketleri,
- Kooperatifler,
- İktisadi kamu müesseseleri,
- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
- İş ortaklıkları.

11- Özel tüketim vergisi nedir?

Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir vergidir.

Muhasebe soruları ve cevapları ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Şirket muhasebesi ders notları şirketlerin sınıflandırılmasını ve şirket türlerinin özelliklerini inceleyerek bunların muhasebesel işlemleri üzerine eğitim verir. Şirketler, bilindiği üzere Türk Ticaret Kanununda Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri olarak iki ana kategoride sınıflandılmıştır. Bunlar Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleridir. Kooperatifler ise şahıs ve sermaye şirketleri sınıflandırılması dışında tutulmuştur. Şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşu vb konular Türk Ticaret Kanununda yer alırken, Kooperatifler ise Kooperatifçilik Kanununda yer almıştır.

ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

1) Ortakları gerçek kişilerdir.
2) Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar.
3) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında).
4) Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir.
5) Yalnız ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.
6) Sermaye paylara bölünmemiştir.
7) Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır.
8) Her ortağın eşit oy hakkı vardır.
9) Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
10) T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir.
11) Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur.
12) Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

1) Ortakları gerçek ve tüzel kişi olabilirler.
2) Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmıştır.
3) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
4) Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir.
5) Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.
6) Sermaye paylara bölünmüştür.
7) Yönetim temsil ve denetim yetkilileri şirketin belirli organlarına aittir.
8) Oy hakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır.
9) Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
10) T.T.K. hükümleri uyarınca yedek akçe ayırmak zorundadırlar (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında).
11) Ticaret unvanında ortaklardan birinin adının yer alması zorunlu değildir.
12) Ticaret Bakanlığının izni alındıktan sonra tescil ve ilanla kurulurlar ( Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışında ).

Şirket muhasebesi ders notları hakkında detaylı bilgi için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bilgisayarlı muhasebe ders notları içerisinde en çok tercih edilenlerden biri olan LKS (Logo Klasik Set) muhasebe programı hakkında genel bilgi aşağıda verilmiştir.

Bu program, orta ölçekli işletmelerin ön muhasebe ve istenirse ticari defter işlemlerini bilgisayar ortamında izlemelerini sağlar. DOS tabanlı bir program olup, en az 486 tabanlı bir makinada çalışır, Yani günümüzde her makinada çalışabilir. İstenirse,  Windows ortamında masaüstüne kısa yol   oluşturarak da masaüstünden çalıştırabiliriz.

Program üç ana bölümden oluşur.

 

Bakım    :  Manyetik ortamdaki ( c:\lks\veri1 gibi ) verilerin bakımı ile program bakımıdır.

Yonetım : Firma açılışı ve ayarları ile LKS program ayarlarının yapıldığı bölümdür.

Lks         : Asıl işlemlerin yapıldığı bölümdür.( Ön muhasebe ve Muhasebe işlemleri)

Bilgisayarlı muhasebe ders notları ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe kursu Kayseri kampanyası sayesinde işsiz kimse kalmayacak. Günümüzde sürekli olarak yeni bir iş yeri açılması sebebiyle muhasebe alanında istihdam sürekli sağlanabilmektedir. Bu en fazla işe alım yapılan departmanlarından biri olan muhasebe dalında kendinizi geliştirerek iş dünyasına merhaba demeye ne dersiniz? İçerisinde muhasebenin temel konuları olan muhasebeye giriş, yevmiye defterleri, kayıt yöntemleri, mizan, envanter, mali analiz tablosu gibi derslerin yanı sıra eta, logo, mikro gibi temel muhasebe yazılım paket programları da bulunmaktadır. Ayrıca muhasebesel işlemler detaylı şekilde gösterilmiştir. Eğitim seti dvd formatında olup, dershane ortamını evinize taşımanızı sağlar. Bu sayede dilediğiniz saat dilimlerinde ders çalışma imkanı bulabilirsiniz. Sesli ve görüntülü olan tüm videolar full hd kalitede olup, tamamı alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Piyasadaki benzerlerinden daha düşük fiyatlı olması da büyük bir avantajdır. Muhasebe kursu kampanyasındaki bu set hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe denetimi soruları ile ilgili aşağıda bazı örnek soru ve cevapları verilmiştir.

Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi denetimde kullanılan analitik prosedürlerden birisi değildir?

A) Bütçelenmis bilgilerle Gerçeklesmis degerlerin karsilastirilmasi
B) çalisma kagitlarinin karsilastirilmasi
C) Ayni döneme iliskin bilgilerin kendi aralarinda karsilastirilmasi
D) Bilanço ve gelir tablosu verilerinin önceki dönem bilgileriyle karsilastirilmasi
E)Mali tablo bilgilerinin sektör bilgileriyle karşılaştırılması

Soru 2 ) Maddi doğruluk testlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol riskinin degerlemesini yapmak
B) Dogrulama mektubu yazabilmek için veri toplamak
C) Mali tablolardaki kalemlerin tutarlarinin ve açıklamalarin dogruluguna iliskin kanit toplamak
D) Analitik testler yapmak
E)Denetimin verimliliğini arttırmak

Soru 3 ) Denetlenen isletmenin mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ve tam açıklama ilkesine uygun değilse ve bu uygunluk önemli değilse denetçi nasıl görüş bildirir?

A) Olumsuz Görüş
B) Kademeli Görüş
C) Olumlu Görüş
D) Sartli Görüş
E)Görüş bildirmez

Soru 4 ) Aşağıda belirtilenlerden hangisi müşteri ile yapılan sözleşmede yer almaz?

A) Denetimin kapsami ve amaci
B) Denetimin baslama ve bitis tarihleri
C) Uygulanacak denetim yordam ve teknikleri
D) Denetim ücreti
E)Denetim raporunun teslim tarihi

Soru 5 ) denetçinin izlediği denetim tekniklerini, elde ettiği bilgileri ve ulaştığı denetim sonuçlarını kaydettiği, denetim kanıtları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlasma mektubu
B) çalisma kagitlari
C) Sorusturma kayitlari
D) Dogrulama mektuplari
E)Denetim programı

Soru 6 ) İşletme finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun ve bir bütün olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali tablolarin denetimi
B) Faaliyet denetimi
C) Alacaklarin denetimi
D) Kasa denetimi
E)Uygunluk denetimi

Soru 7 ) Denetim programının tasarımı hangi aşamada yapılır?

A) Denetimin planlanmasi asamasi
B) Anlasma mektubu imzalandiginda
C) Destekleyici kanitlar toplanirken
D) Iç kontrol sisteminin güvenilirligi ölçüldükten sonra
E)Denetim raporunu değerlendirme aşamasında

Soru 8 ) Aşağıda belirtilenlerden hangisi sürekli dosyada yer alır?

A) çalisma mizani
B) Muhasebe yönetmeligi
C) Denetim kanitlari
D) Denetim programi
E)Denetim raporu

Soru 9 ) sonuçların gözden geçirilmesi denetimin hangi aşamasında yapılmaktadır?

A) Hesap kalanlarinin test edilmesi
B) çalisma kagitlarinin degerlendirilmesi
C) müşterinin seçilmesi ve isin kabul edilmesi
D) Denetimin planlanmasi
E)Denetimin tamamlanması

Soru 10 ) bilançoda yer alan varlıklar ve borçlar bilanço tarihinde müşteri isletmenin tüm varlıklarını ve borçlarını göstermeli ve isletmenin bilançosunda yer alması gereken bazı gerçek varlıklar ve borçlar kayıt dışı bırakılmamalıdır. İfadesi genel denetim amaçlarından hangisidir?

A) Siniflandirma
B) Kayitsal dogruluk
C) Gerçeklik
D) Zamanlilik
E)Bütünlük

CEVAPLAR

1-B 2-C 3-D 4-C 5-B 6-A 7-A 8-B 9-E 10-E

Muhasebe denetimi soruları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
?>
KAPAT