Maliyet muhasebesi eğitimi firmaların muhasebe departmanlarında çalışan muhasebecilerine vermiş olduğu, şirket içi giderlerin ve üretilen ürünlerin maliyetlerinin sağlıklı bir şekilde kaydının tutulmasını amaçlayan bir eğitimdir.  Kâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyet muhasebesinin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Maliyet muhasebesi eğitimi hakkında detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

İade faturası muhasebe kaydı yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de şüphesiz iade edilen malın “ekonomik değerini koruyup korumadığı”dır.
Şöyle ki;şayet sattığımız mal aynı zamanda ürettiğimiz bir mal olabilir,ya da sadece ticari mal alım – satım işiyle iştigal etmiş olabiliriz.Bunların pek fazla önemi olmamakla birlikte yine bazı hususlarda özellik arz etmektedir.Şayet imalatını yaptığımız ve aynı zamanda satışını yaptığımız bir emtia ise ve İADE olarak gelen mal “BOZUK OLDUĞUNDAN İADE EDİLMEMİŞ SE; bu mal artık bizim için bir Ticari Mal alışıdır.Özün önceliği gereği olarak muhasebe kaydını şu şekilde yapmamız gerekir:
1- 610 Hes. 100,00
191 hes. 18,00
120 hes. 118,00 – olarak kaydedip daha sonra da ;
2- 610 hesaptan alıp aynı Ticari Mal gibi 153 hesabın borcuna kaydedip ENVANTERİMİZE dahil etmemiz gerekmektedir. İade faturası muhasebe kaydı hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Luca muhasebe eğitimi bilgisayarlı muhasebe paketlerinden en sık tercih edilenler arasında yer alan luca paketinin eğitimini vermektedir. LUCA Mali Müşavir Paketi muhasebe modülünde hesap planı işlemleri, fiş işlemleri, sabit kıymet işlemleri, mali tablolar, yansıtma işlemleri, muhasebe personel entegrasyonu, serbest meslek makbuzu, enflasyon muhasebesi, beyannameler ve raporlar olmak üzere on sekme bulunmaktadır.

Hesap Planı İşlemleri
Kullanıcının hesap planını tanımlayabileceği, işletmeler arası hesap planı aktarımı yapabileceği, fişlerde hesap kodu değişikliği yapabileceği, hesap planına carilerini tanımlayabileceği sekmedir.

Hesap Planı Listesi:
Hesap planı ilk açıldığında ana hesaplar listelenir. İlk grup, dönen varlıklar grubudur. Diğer hesap gruplarına girmek için sağ üst tarafta yer alan açılır kutucuktan seçim yapılabilir.
Alt hesaplar, fiş içinde açılabildiği gibi hesap planı listesinde de açılabilmektedir.
Hesap planı listesinden, alt hesaplara çift tıklayarak ayrıntılarına girilebilir, o alt hesaplara girilen fişler tarih sırasına göre görüntülenebilir, istenilen güncellemeler yapılabilir.
Hesap Planı Cari Tanımlama:
Hesap planı cari tanımlama ekranında tanımlanan hesap kodlarına uygun olarak, fiş içinde klavye kısa yol tuşları kullanılabilir ve pratik fiş girişleri yapabilirsiniz.
Cari hesap tanımlama ekranında alış ve satış hesap kodlarının karşısında ilgili KDV hesap kodunu, KDV oranını, cari hesap kodunu, cari hesap koduna ilişkin TC kimlik numarası veya vergi numarasını, ülke bilgisini girip kaydederek Ba ve Bs formlarını sistemden otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Fiş İşlemleri
Fiş girişinin yapıldığı, fişlerin listelendiği sekmedir. Kısa yol tuşları ile klavyeden her işlemi hızlıca yapabilme, yan sütundaki menu aracılığıyla raporlara ulaşabilme, muavin defter takibi yapabilme, alt hesaplara ulaşarak otomatik olarak kdv ayırabilme, fişi farklı hesaplarla kapatabilme olanakları ile fiş giriş ekranı kullanıcıya pratiklik sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ayrıca şablon oluşturarak hızlı fiş girişi yapılabilen ve toplu fiş giriş olanağı sunan ekran da mevcuttur.
Fiş Girişi
Fiş içerisinde, mouse kullanmadan enter ve tab tuşları ile hareket edebilir ve klavye kısa yol tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, fiş içerisinde miktarlı giriş çıkış yapabilirsiniz.
Fiş tipinde kapanış fişi seçildiğinde, gelen uyarı ekranında ‘Tamam’ düğmesine tıklayarak, mizandaki rakamları otomatik olarak alabilir ve ters kayıtla kapatabilirsiniz.
Normal kayıt ekranına alternatif olarak toplu fiş girişi ekranına geçebilirsiniz. Toplu fiş girişi, KDV’li alış veya satış faturalarının çoğunlukta olduğu fişlerde tek satıra hem matrahın hem KDV oranının hem de toplamın seri olarak girilebileceği ekrandır.
Arama hanesinde istediğiniz alt hesabı hem ada hem koda göre aratabilirsiniz.
Fiş içerisinde, mavi menüde fişle ilgili işlem yapabileceğiniz kısa yollar vardır. Fişi kaydettikten sonra raporlar kutusu içinde detaylı fiş raporu / detaysız fiş raporu seçeneğinden ilgili fişin çıktısını alabilirsiniz.
Hızlı Fiş
Hızlı fiş menüsü; sık kullandığınız fişleri önceden tanımlamanızı, mahsup fişinde bu tanımlamalar doğrultusunda yalnızca ilgili kodlara değer girerek tek tuşla, birden fazla satırı fişe aktarıp seri şekilde fiş girişi yapmanızı sağlar.
Örnek hızlı fiş tanımları butonuna basarak sisteme otomatik tanımlanmış hızlı fişleri getirebilir ve kaydedebilirsiniz. İsterseniz sisteme yeni tanımlamalar yapabilir veya bizim tarafımızdan tanımlanmış hızlı fişleri güncelleyebilirsiniz.
Mahsup fişinin içinde hızlı fiş butonuna basarak tanımlamaları ekranınıza getirebilirsiniz. İlgili tanımlamayı ilgili pencereden yaptıktan sonra alanları fişe aktar butonuna basarak tek hareketle arka ekranda fişin tüm hesapları aktarılacaktır.
Sabit Kıymet İşlemleri
Sabit kıymetlerinizi takip edebileceğiniz, isterseniz alış fişi, satış fişi, kar zarar fişlerini entegre olarak oluşturabileceğiniz ekrandır.
Sabit kıymet kartında, sabit kıymetin satışı yapılabilir. Sabit kıymetin hem satış bilgileri, hem de satışla ilgili; satış fişi ve kar / zarar fişi oluşturulabilir. Satıştan doğan kar / zarar rakamını sistem otomatik olarak getirmektedir.
Amortisman yılını yazarak amortisman oranını belirleyebileceğiniz gibi, yıl yazısına basarak da açılan tabloda çeşitli amortisman oranlarını kullanabilirsiniz.
İstediğiniz döneme ait (aylık, 3 aylık, yıllık) amortisman fişini, amortisman hesaplama menüsünden, isterseniz tüm sabit kıymet kartlarınıza, isterseniz sadece belirlediğiniz kartlarınıza toplu olarak oluşturabilirsiniz.
Mali Tablolar
Bilanço ve gelir tablosunda geçmiş yıl bilgilerini kolaylıkla ekrana getirebilir ve rapor alırken isterseniz 2 dönem arası karşılaştırmalı veriler şeklinde görebilirsiniz.
Bilanço ve ek mali tabloların raporlarını alırken isterseniz güncel döviz kuruna göre ayarlama yapabilirsiniz.
Yansıtma İşlemleri
Maliyet ve sonuç hesap tanımlarının yapıldığı, fişlerin oluşturulduğu sekmedir. TURMOB Admin tarafından maliyet yöntem tanımlamaları hazırlanmıştır. Kullanıcı sadece kendi hesap planında bulunan alt hesapları girerek yansıtma işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Fiş kesme ekranı ise yine kullanıcının hızlı işlem yapabilmesi düşünülerek tasarlanmıştır. Tarih aralığı verilerek otomatik olarak sistem tarafından fiş oluşturulmaktadır.
Muhasebe Personel Entegrasyonu
Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılması gereken ekrandır. Personel modülünde tanımlanan işyeri ve işyerine ait bölümlere göre ayrı ayrı entegrasyon yapılabilmektedir. Gerekli alt hesaplar bir defaya mahsus olmak üzere tanımlandıktan sonra istenilen aya fiş tarihi belirlenerek entegrasyon fişi otomatik olarak sistem tarafından kesilebilmektedir.
Serbest Meslek Makbuzu
Mükellefe ait brüt tutar, KDV tutarı, stopaj tutarı ve net tutar verilerinin alt hesaplarının bir kereye mahsus olarak tanımlandığı ekrandır. Buradaki bilgiler Mali müşavirin kendi defteri olan serbest meslek defterine mükellefe fiş kesmesi için yansımaktadır. Mali müşavir bu alt hesaplara otomatik olarak fiş kesebilmektedir.
Enflasyon Muhasebesi
Beyannameler
Bu sekmede Muhtasar, KDV, KDV2, G-Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Form Ba ve Form Bs beyannamelerine ulaşmak mümkündür. Kullanıcı bir kereye mahsus olmak üzere ilgili alt hesapları tanımlar. Beyan zamanı geldiğinde sadece “Sistemden Al “ butonunu kullanır. Tüm raporları excel formatında almak mümkündür. Xml paket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Muhtasar beyannamede kayıtlı kartlar için tek bir tuşla hem beyannameyi oluşturabilir, hem de gider fişini entegre olarak kaydedebilirsiniz.
Teşvik kapmasında muhtasar beyannameyi de personel kartları girişinde kanun numarası seçerek kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.
Gelir geçici ve kurum geçici vergi beyannamelerinde ticari kar veya zararı sistemden otomatik olarak çekebilir ve beyannameyi XML paket halinde düzenleyebilirsiniz.
Raporlar
Bu sekme ile tüm raporlara ulaşmak mümkün kılınmıştır. Raporlar; Genel Raporlar, Defterler, Sabit Kıymet Raporları, Miktar Tutarlı Raporlar olmak üzere dört ana başlıkta toplanmıştır. Alt detaylarda ise hesap planı listesi, detay/ özet fiş listesi, mizan, hesap özeti, detay/ özet miktar raporu, muavin defter, yevmiye defteri, defteri kebir, miktar tutarlı raporlar, sabit kıymet listesi, amortisman listesi, dönem amortisman listesi raporları yer almaktadır. Luca muhasebe eğitimi hakkında tüm ayrıntılar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Logo muhasebe eğitimi bilgisayarlı muhasebede en çok kullanılan program olan logo üzerine verilen eğitimdir. Muhasebeci adayları bilgisayarlı muhasebe kursunu alarak Logo programı ile işletmelerin finansal açıdan şu anki durumlarının tespit edilmesi ve gelecekteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanmasını yapabileceklerdir. Maliyet, pazarlama, satış gibi temel departmanlara gerekli bilgi akışını sağlayabilir duruma geleceklerdir. Logo muhasebe eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

İthalat muhasebe kaydı ödemenin peşin ya da senet veyahut çekle olması durumunda değişiklik gösterir. Aşağıda peşin ödemeli    bir kayıt örneği yer almaktadır.

Örnek: Peşin ödeme karşılığı ithalat yapan A firmasının ödemiş olduğu maliyetler aşağıdadır:

MAL BEDELİ: 61954,71
NAVLUN :1569,68
SİGORTA : 100
CİF TUTAR:63624,39

DGV:40,10
ARDİYE:100,00
PUL:100,00
DİĞER 206,56
KDV MATRAHI:64064,49
KDV 11531,61

GÜMRÜKLEME MASRAFI 3000,00
Bu beyannamenin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

150 /153 vs mal bedeli =>>> 61 954,71 tl
320 satıcılar hsb 61 954,71 tl

MAL BEDELİ: 61954,71
———————————-/————————-
NAVLUN :1569,68
SİGORTA : 100
DGV:40,10
ARDİYE:100,00
PUL:100,00
DİĞER 206,56

159 verilen sparş avansları =>>>> 1569,68+100+40,10+100+100+206,56
320 navlun+sigorta+diğerleri cari hsb 1569+68+100+40,10+100+100+206,56
———————–/————————

159 hesaba alt hesap açtığınız takdirde (1000 nolu ıthalat gibi.) daha sonra 159 da bırıken malzemeler bu malın malıyetıne eklenır.
——————————-/——————–
KDV MATRAHI:64064,49
KDV 11531,61

191 indirilecek kdv 11 531,61
320 /100 kdv parasını kım odedı ıse oraya gıder 11 531,61

——————————/————————–

GÜMRÜKLEME MASRAFI 3000,00
gumrukleme masrafıda 159 a atılır oda mal bedelıne eklenır

İthalat muhasebe kaydı örneği hakkında daha detaylı bir inceleme için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ssk muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyerek siz de kendi kayıtlarınızı doğru bir şekilde tutabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET YEVMİYE KAYDI

 

—————————/——-/———————–

770.01 İŞÇİ GİDERLERİ 862,47

770.01.001 Brüt Ücret 666

770.01.002 SGK İşveren Payı 133,20

770.01.003 SGK İşv. İşsizlik Payı 13,32

193 PEŞ.ÖD.VER.FON HS 49,95

193.01 Asgari Geçim İndirimi

360.01 GELİR VERGİSİ 88,92

360.01.001 İşçi G.V. 84,92

360.02 Damga Vergisi 4

361 ÖD. SOSYAL GÜV. KES. 246,42

361.01 SGK İşçi Payı 93,24

361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı 6,66

361.03 SGK İşveren Payı 133,20

361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı 13,32

335 PERSONELE BORÇLAR 527,13

—————————/—/————————————————-

Muhtasar Beyanname Muhasebe kaydı

————————/—/————————

360 Gelir Vergisi 49,95

360.01 Gelir Vergisi 49,95

193 PEŞ.ÖD.VER.FON HS. 49,95

193.01 Asgari Geçim İndirimi 49,95

———————/—-/————————–

 

Muhtasar Beyanname ödeme kaydı

————–/——/————————

360 GELİR VERGİSİ 38,97

360.01 Gelir Vergisi 34,97

360.02 Damga Vergisi 4

102 BANKA 38,97

102.01 Banka

——————–/—/———————

Ssk muhasebe kaydı ile ilgili daha fazla detay için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe eğitimi istanbul ile muhasebecilik mesleğinde kariyer yapmak isteyen adaylar kendilerini rahatlıkla geliştirebilirler. Giriş seviyesinde bilgisayar bilgisi olan herkes muhasebe kursuna katılabilirler. Muhasebe departmanı bilindiği üzere firmaların olmazsa olmazlarından ve firmanın en önemli yapılarındandır. Siz de muhasebe sektörünü meslek edinmek ve bu alanda profesyonel, piyasa bilgisi olan eğitmenlerle  kariyer yapmak istiyorsanız bilgisayarlı muhasebe kursuna katılmalısınız.

Muhasebe eğitimi İstanbul için kayıt yaptırıp katılan kursiyerler şirketlerin muhasebe veya muhasebe ile ilgili bölümlerinde uzman muhasebe elemanı olarak çalışabilirler veya müşavirlik bürolarında müşavirin talep ettiği her işlemi başarı ile uygulayacak hatta sistem oluşturup yönetebilecek seviyeye gelirler. Ayrıca irsaliye, fatura, gider pusulası vergi hesapları gibi bütün işlevleri detaylıca uygulayabilirler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

İleri düzey muhasebe eğitimikonularından finansal muhasebeye ilişkin başlıklar aşağıda yer almaktadır:

1- Dövizli işlemler “kambiyo karları, kambiyo Zararları”, dolar euro üzerinden mal alıp satan işletmelerin kayıt yöntemleri, döviz kasalarının tutulması.

2- Çek işlemleri (döviz cinsinden düzenlenen çeklerde dahil) muhasebe kayıtları … çelerde özelikli durumlar… repo mevduat faiz gelirlerinin muhasebe kayıt yöntemleri.

3- Kredi kartı ile ilgili alış satış işlemleri .. muhasebe kayıtları ve dikkat edilecek özellikli durumlar, diğer hazır değerler ve muhasebeleştirilmesi.

4- Şirketlerin yatırım amaçlı hisse senedi alımı ve satımı işlemleri, muhasebe kayıtları.

5- Tahviller, alım ve satış işlemleri, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.

6- Senetli senesiz alacaklar, reeskont işlemleri, şüpheli ticari alacaklar, muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

7- Depozito (verilen ve alınan depozitolar) ve teminatların muhasebeleştirilmesi.. muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

8- İşletme ortakları ile yapılan parasal alış verişler, örtülü sermaye, örtülü kazanç, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı muhasebe işlemleri özellik arz eden durumlar.

9- İştiraklerden ve bağlı ortaklıklarla ilgili işlemlerin, muhasebe kayıtları, özellik arz eden durumlar.

10- Ticari mallar, diğer stoklar, zarar gören (değerini yitiren mallar), stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, çalınan kaybolan ticari mallar.. muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

11- Gelecek aylara, gelecek yıllara ait giderlerin muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Gelir tahakkukları ve muhasebe kayıtları.

12 – Sayım ve tesellüm noksanları .. sayım ve tesellüm fazlalıklarının muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

13- Demirbaş, Taşıt Makine ve iş makineleri benzeri varlıkların alınıp satılması esnasında dikkat edilecek hususlar bu işlemlerin muhasebe kayıtları ile bu varlıkların amortisman hesaplama yöntemleri, “tüm detaylarıyla” amortisman kayıt yöntemleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

14- Yapılmakta olan yatırımlar, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

15- Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Ar-ge giderleri muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Maddi olmayan duran varlık bedellerinin amortismanı işlemleri.

16- Özel tükenmeye tabi varlıklar, arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, muhasebe kayıtları, vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.

17- Banka kredileri, kredi taksitlerinin, faiz giderlerinin muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.. Birikmiş tükenme payları hesaplanması.

18- Ticari borçlar, satıcılar . senetli borçlar, diğer ticari borçlar muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

19- Çalışan işçilere ait kıdem tazminatları, ihbar tazminatları muhasebeleştirilmesi vergisel açıdan yapılacak işlemler, özellik arz eden durumlar.

20- Şirket kurulması sermaye taahhüt yöntemleri ticaret sicili ve diğer resmi kurumlarla ilgili yapılacak işlemler.

21-Yurt dışı işlemler muhasebesi

a) İthalat yapan (yurtdışından mal satın alan işletmelerin) muhasebe kayıtları (ithalat işlemleri muhasebesi)

b) Verilen sipariş avansları, ithalatla ilgili KDV beyannameleri

c)-İhracat yapan (yurtdışına mal satan işletmelerin) muhasebe kayıtları

d)- Alınan sipariş avansları, ihracatla ilgili KDV beyannameleri.

22- Uygulamada sıkça sorulan muhasebe-vergi konuları

Bağış ve yardımlar

Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler

Personel prim karşılıkları

Enflasyon düzelmesi kar ve zararları

Stok imhaları

İndirilemeyen KDV nin durumu

Binek oto alımlarında KDV

Kuruluştan önce alınan kıymetlere ait KDV

Peşin ödenerek faturaya bağlanan alımlarda KDV indirimi

Gelir ve giderlerde dönem kaymaları ve KDV indirimi

Faturada gösterilmeyen KDV nin indirimi

Çalınan mallara ait KDV’nin indirimi

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin indirimi

Ödenen gecikme için düzenlenen faturalardaki KDV’nin durumu

Şirketlerin devir, nev’i değişikliği ve bölünmelerinde KDV

İleri düzey muhasebe eğitimi hakkında detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Son yıllarda eğitim öğretim alanında yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler özellikle belli alanlarda faydasını hissedilir derecede göstermiştir. Mesleki eğitimler ve yabancı dil eğitimleri bunlara iyi birer örnektir. Ülkemizdeki işsizlik oranının zaman içerisinde azalan bir tablo çizmesi sevindiricidir. Çeşitli alanlarda ara eleman ihtiyacı bu kurslar ile temin edilmektedir. Örneğin muhasebeci olmak isteyenler kısa bir eğitimle şirketler için gerekli olanmaliyet muhasebesi eğitimi ile ön muhasebe bilgisini edinmektedir ve bu sayede iş bulmaktadır. Sonrasında amacı doğrultusunda isterse smmm sınavlarına girip smmm soruları içerisinde yeterli miktarda doğru yanıtı yakalarsa hedefine ulaşabilmektedir. http://www.maliyetmuhasebesi.net/ web sitesi ile birlikte, bunun dışında yabancı dil sınavlarının bir çatı altında toplanması da bir bakıma yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmış sayılabilir. Yds sınavlarına hazırlanan adaylar için tasarlanmış olan yds eğitim seti ise alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış olan farklı ve nitelikli bir eğitim setidir. Üstelik uygun fiyatlarda olması da tercih sebebi olmuştur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

http://arapca.tv.tr/ web sitemizle , Arabistan özellikle inşaat sektöründen yatırımcıların çok bulunduğu zengin bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olması da Türkiye ile ilişkilerinin sağlam bir zemine oturmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Arapça çok tercih edilen bir dil haline gelmiştir. Dahası İslam inancında yer bulan Kur’an dilinin de Arapça olması bunda etkin rol oynamıştır. Ne var ki; Türkçe gibi Latin harflerinden oluşmaması öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla ortak bir dil olan İngilizce önemini ikiye katlamıştır. Özellikle iş dünyasında kullanılan iş İngilizcesi için talep yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu alanda pek çok dershane ve dil okulları eğitim vermektedirler. Bunun yanı sıra yazılı aynaklara da bolca rastlanmaktadır. Farklı bir seçenek te eğitim setleridir. Eğitim seti içerisinde yer alan konu anlatımları ve örnek soru çözümleri, dilin tüm detaylarının pekiştirilerek öğretilmesini amaçlar. Alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış olup, başarı oranının maksimum seviyede olması da seti son derece nitelikli ve faydalı bir kaynak haline getirmiştir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
?>
KAPAT