Şirket muhasebesi nedir? sorusunu yanıtlayan, muhasebenin en önemli derslerinden biri olan şirketler muhasebesinde, şirket türlerini tanımak, şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak ve şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmek gibi muhasebenin önemli konuları anlatılmaktadır. Şirketler muhasebesi dersinde, şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler anlatılmaktadır. Ayrıca şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımları gibi konular da yer almaktadır. Kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar dağıtımları, sermaye artırımları ve sermaye azaltımları ile ilgili çözümlü ve ayrıntılı örnekler bulunmaktadır… Şirket muhasebesi nedir? hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Araç alım muhasebe kaydı ile ilgili sizin de kendi işletmenize uyarlayabileceğiniz bir örnek aşağıda yer almaktadır.

ÖRNEK

Beyaz Eşya işi ile iştigal eden X firması HUSUSİ olarak kullanacağı bir adet
İKİNCİ EL Otomobil ‘i 15.07.2007 tarihinde 20.000 TL. + KDV bedelle satın almıştır.
Muhasebe kaydı ve Amortisman ayırma aşamalarını gösteriniz.
CEVAP

Tespiti gereken Hususlar

1-) Öncelikle Faydalı Ömür oranı belirlenmeli ve Hususi Otomobil olduğu için için de
Kıst Amortismana Tabi olduğu bilinmelidir.
(Faydalı ömür 5 yıl, oran ise %20 olduğu varsayılmıştır. )
2007 yılında kıst dönem amortisman uygulamamız gerekir.
15.07.2007 alış tarihi olduğundan 7. ay tam ay sayılır ve 6 aylık amortisman ayrılır.
2-) Hususi otomobil oldugu için KDV maliyete dahil edilir.
3-) Hususi otomobil olduğu için %1 K.D.V hesaplanır.

Amortisman ayırma;
20.200.tl x % 20 = 4.040 /12 ay = 336,67 * 6 ay (kıst) = 2.020.tl -2007 yılında ayrılacak.

2008 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.tl * % 20 = 4.040 TL
2009 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.tl * % 20 = 4.040 TL
2010 yılı için ayrılacak amortisman miktarı = 20.200.tl * % 20 = 4.040 TL
2011 yılı için ayrılacak amortisman miktarı =
20.200.Ytl * % 20 = 4.040 TL + 2.020 (ilk yıl ayrılmayan tutar) = 6.060 TL

MUHASEBE KAYITLARI
———————15/07/2007—————-

254 Taşıtlara 20.200

329 Diğ.Tic.Borçlar 20.200

Açıklama : Hususi Araç Alımı

——————–31/12/2007—————–

770 G.Yönetim Gid. 2.020

257 Birk. Amortismanlar 2.020,-

Açıklama : 2007 Yıllı H. Araç Amortismanı

————————-/—/———————–

Araç alım muhasebe kaydı ile ilgili daha fazla detay için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe şirketleri herhangi bir alanda faaliyet gösteren firmaların muhasebelerini tutan şirketlerdir. Bu tür şirketler bünyelerinde mali müşavirler çalıştırırlar. Bu mali müşavirler alanlarında uzman kişilerdir ve yetkinlik belgeleri mevcuttur. Firmaların her türlü üretim, alı-veriş- maliyet, gelir-gider hesaplarının tutulmasını ve bunun resmi kurumlara bildirilmesini görev edinen muhasebe şirketleri bunların yanında işlemler sonrası hazırladıkları mali analiz raporları ile firmaların gidişatına yön verecek ip uçlarını firma yöneticileri ile paylaşırlar ve fikir beyan ederler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Finansal leasing muhasebe kaydı şu şekilde ifade edilebilir: İşletmelerin ihtiyacı olan aktif kıymetleri Finansal Kiralama Şirketi’nden kiralamaları yoluyla kullanıma almaları ve bunun muhasebeleştrilmesidir. Finansal Kiralama işleminde aktif kıymeti kullanıma sunan Kiralayan, kullanıma alan Kiracı olmaktadır.Genelde leasing olarak adlandırılan bu işlem, genelde bankaların yan kurumları olan leasing firmaları kanalıyla yapılmaktadır.Adi Kiralamadan farklı olarak leasing işleminde kiranın bitiminde sembolik bir faturalama yapılarak aktif kıymetin mülkiyeti kiracıya geçmektedir. Finansal leasing muhasebe kaydı hakkında bütün detaylar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Şirket kuruluşu esnasında birtakım görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bunların bazıları şirketin kendisiyle ilgili bilgiler olurken bazıları da kanunen yapılması gerekli bilgi ve belgelerdir.

Şirket kurulurken ilk olarak karar verilmeli ve daha sonra aşağıdaki işlemler ve işlemlerin ayrıntılı hazırlıkları yapılmalıdır.

1. Şirket bilgileri: Kurulacak olan şirketin ünvanı, adresi, sermayesi vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür. Örnek şirket bilgileri

2. Şirket ana sözleşmesi: Şirketin ana sözleşmesi mutlaka olmak zorunda ve sözleşmede de aşağıda özetlenen bilgiler yer almalıdır. Örnek şirket ana sözleşmesi

Kuruluş

Şirket ünavnı

Amaç ve konu

Şirketin merkezi ve şubeleri,

Süre

Şirketin sermayesi

İlan

Şirketin yönetimi

Şirketin temsili

Hesap dönemi

Karın dağıtımı

İhtiyat akçesi

Kanuni hükümler

Geçici maddeler

3. Yapılan ödemeler: Şirketler birtakım ödemeleri ilgili resmi kurumlara ödemek zorundadırlar. Bu ödemelerin listesini hazırlayarak gerekli belgelere eklerler. Örnek yapılan ödemeler listesi

4. Kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi: Şirket belli bir sermaye ile kurulacağından ve bu sermayenin ortaklar arasında nasıl dağıtılacağından daha sonra da ortakların sermayeyi nasıl ödediklerini görmek için bu işlemlerin muhasebe kayıtları çıkarılır ve düzenlenir. Örnek kuruluş işlemlerinin muhasebe kayıtları

5. Şirket faaliyetleri: Şirketin hangi tür faaliyet alanında çalışacağı belirtilerek şirketin hangi işlemleri yapacağı ve nasıl çalışma izleyeceği yazılarak belirlenmelidir. Örnek şirket faaliyetleri listesi

6. Vizyonumuz: Kurulacak olan şirket kendi vizyonunu belirleyerek bunu topluma duyurmalıdır.

7. Misyonumuz: Kurulacak olan şirket kendi misyonunu veya misyonlarını belirleyerek bunu topluma duyurmalıdır.

8. Hedeflerimiz: Kurulacak olan şirket hedefini veya hedeflerini belirleyerek bunu topluma duyurmalıdır.

9. Organizasyon şeması: Şirket nasıl bir organizasyon içinde çalışacak nasıl bir iş bölümü yapacak gibi çalışmaları önceden saptayarak bunları organizasyon olarak belirlemelidir. Örnek organizasyon şeması

10. İş tanımları, görevleri ve sorumlulukları: Organizasyon şemasında yapılan iş bölümündeki iş tanımları, iş tanımlarının görevleri ve sorumlulukları hazırlanarak belirtilir. Örnek iş tanımları, görev ve sorumlulukları listesi

Şirket kuruluşu hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Uluslar arası muhasebe eğitimi yeni TTK ile birlikte bir takım içerik değişikliğine uğramıştır. Aşağıda tüm konu başlıklarına yer verilmiştir:

Yeni Türk Ticaret Yasasına Bağlı Finansal Raporlar ve Muhasebede Değişiklikler

IFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

Basel II – Basel II’nin Getirdiği Yeni Kredilendirme Süreci

Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II’nin Yönetim Kurulu Üyelerine Getirdiği Sorumluluklar

Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II çerçevesinde Uluslar arası Muhasebe Standartları

Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu

Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar

Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İçerik Yönünden İncelenmesi

IFRS’nin Temel İlkeleri

IFRS’nin Getirdiği Yenilikler

31 Adet IAS, 13 Adet IFRS Standardının Tanıtımı

Uluslararası Muhasebede Finansal Tabloların Sunuluşu ( IAS-1 )

Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği

Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

Uluslararası Muhasebede Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar ( IAS-27)

Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar

Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları

Uluslararası Muhasebede Çeviri Sorunları ve Kur Değişimi Etkiler ( IAS-21 )

Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması

Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Uluslararası Muhasebede Enflasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı

Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri

Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Stoklar ( IAS 2 )

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( IAS 8 )

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( IAS 10 )

Gelir Vergileri ( IAS 12 )

Tahsilat ( IAS 18 )

Borçlanma Maliyetleri ( IAS 23 )

Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( IAS 36 )

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( IAS 37 )

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ( IAS 39 )

Finansal Araçlar ( IAS 32 )

Uluslar arası muhasebe eğitimi hakkında daha fazla bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Satıştan iade muhasebe kaydı 3 kritere göre değerlendirilerek yapılmalıdır:

Örnek; Satıcı AŞ. 01.09.2009 tarihinde 100,- adet ayakkabıyı 10,00 TL birim fiyat ile Alıcı AŞ. ’ye satmıştır. Satıcı AŞ. için ilgili ürünün birim maliyeti 8,00 TL’dir. (K.d.v. oranı %8 olarak dikkate alınacaktır.)

a) Alıcı AŞ. almış olduğu ayakkabıları 01.03.2010 tarihinde Satıcı AŞ.’ye iade etmiştir.

b) Alıcı AŞ. almış olduğu ayakkabıları 01.12.2009 tarihinde Satıcı AŞ.’ye iade etmiştir.

c) Alıcı AŞ. almış olduğu ayakkabıları 25.09.2009 tarihinde Satıcı AŞ.’ye iade etmiştir.

Yukarıda verilen örneği satıştan iade faturasının muhasebeleştirilmesi ile ilgili üç farklı duruma göre muhasebeleştirelim; (Muhasebe kayıtları Satıcı AŞ. yönüyle yapılmaktadır.)

a) Önceki yıl veya yıllarda satışa istinaden iade alınan ürünler;

Satışa ilişkin muhasebe kaydı

———————————————–01.09.2009——————————————————

120 Alıcılar 1.080,00

600 Yurt İçi Satışlar 1.000,00

391 Hesaplanan K.d.v. 80,00

———————————————————————————————————————

Dönem sonu maliyet kaydı

—————————————————–31.12.2009————————————————-

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 800,00

153 Ticari Mallar 800,00

———————————————————————————————————————

İlgili satışa ait ürünler 01.03.2010 tarihinde 100 adet x 10,00 TL = 1.000,00 TL bedelle iade alınmıştır.

—————————————————–01.03.2010————————————————–

153 Ticari Mallar 1.000,00

191 İndirilecek K.d.v. 80,00

120 Alıcılar 1.080,00

———————————————————————————————————————

2009 yılında yapılan satışa ait iade 2010 yılında olmuştur. Bu sebep ile iade alınan ürünler için 610 Satıştan İadeler (-) hesabı değil 153 Ticari Mallar hesabı kullanılmalıdır. Çünkü, 2009 yılında gerçekleştirilen satış işlemi ile ilgili olarak 31.12.2009 tarihinde mali işlemler tamamlanarak mali tablolar düzenlenmiş ve dönem karı/zararı hesaplanmıştır. Uygulamada sıkça karşılaştığımız bu durumda geçmiş yıla ait satışların iadesinde bazı meslektaşlarca 610 Satıştan İadeler (-) hesabı kullanmaktadırlar. Satıştan iade işlemine ait yevmiye kaydının bu şekilde yapılması yanlış olup vergi zıyaına neden olunmaktadır. Bu nedenle sonraki dönemde gerçekleşen satış iadesi işlemi Satıcı AŞ. açısından yeni bir alış gibi kabul etmeli, Alıcı AŞ. ise kayıtlarını satış işlemi gibi görerek kayıt yapmalıdır.

 

b) Aynı yıl içinde satışı yapılan fakat farklı geçici vergi dönemlerinde iade alınan ürünler;

Satışa ilişkin muhasebe kaydı

————————————————01.09.2009—————————————————–

120 Alıcılar 1.080,00

600 Yurt İçi Satışlar 1.000,00

391 Hesaplanan K.d.v. 80,00

———————————————————————————————————————

2009 yılı 3.dönem geçici vergi dönem sonu maliyet kaydı

———————————————-30.09.2009——————————————————-

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 800,00

153 Ticari Mallar 800,00

———————————————————————————————————————

İlgili satışa ait ürünler 01.12.2009 tarihinde 100 adet x 10,00 TL = 1.000,00 TL bedelle iade alınmıştır.

————————————————01.12.2009—————————————————-

610 Satıştan İadeler (-) 1.000,00

191 İndirilecek K.d.v. 80,00

120 Alıcılar 1.080,00

———————————————————————————————————————

İadeye ilişkin maliyet düzeltme kaydı

———————————————–01.12.2009——————————————————

153 Ticari Mallar 800,00

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 800,00

———————————————————————————————————————-

İlgili satışa ait iade aynı yıl içinde fakat sonraki geçici vergi döneminde gerçekleşmiştir. Bu sebep ile iade alınan ürünler 610 Satıştan İadeler (-) hesabına işlenmiş ve dolayısıyla Satıcı AŞ. bu kaydı yaparak brüt satış karını doğru olarak hesaplayacaktır. Bu durumda asıl dikkat edilmesi gereken husus 30.09.2009 tarihinde geçici vergi hesaplaması için yapılan dönem sonu maliyet kaydının tashih (düzeltme) edilmesidir. Bu kaydın yapılması ile beraber iade alınan ürünler stok hesabına alınmış olmaktadır. Eğer bu kayıt yapılmaz ise fiili envanter ile kaydi envanter sonuçları birbirini doğrulamaz ve kayıtlarda farklılara yol açar. Burada yapılan düzeltme kaydı ile fiili envanterdeki bu değişimin kaydi envantere yansıtılması ve muhasebe kaydının oluşturulması sonrasında fiili envanter = kaydi envanter denkliğinin sağlanmasıdır.

Aynı yıl içinde satışı yapılan fakat farklı geçici vergi dönemlerinde iade alınan ürünler ile ilgili olarak karşılaştığımız diğer bir hatalı uygulama ise;

Örneğin 2. geçici vergi döneminde satışı yapılıp 30.06.20xx tarihinde satılan ticari mallar maliyeti hesaplanarak geçici vergi beyannamesi veren işletme sonraki bir geçici vergi döneminde (3. veya 4.dönem ) iade faturasının muhasebe kaydını;

————————————————- / / ———————————————————

153 Ticari Mallar xx

191 İndirilecek K.d.v. xx

120 Alıcılar xx

———————————————————————————————————————-

Şeklinde yapmaktadırlar. Bu kayda ilişkin gerekçeyi ise 30.06.20xx tarihinde maliyet kaydı yapıldığını ve sonraki dönemde iade alınan ürünün önceki yıl/yıllarda satışı yapılan ürün gibi görülerek yeni bir alış gibi değerlendirilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmektedir. Bu gerekçe yanlış ve dönemsellik kavramına aykırıdır. Bu hususta özellikle belirtmeliyiz ki aşağıdaki şekilde yapılmayan kayıt neticesinde işletmeler daha fazla vergi ödeyecek ve finansal tabloları işletmenin mali durumunu doğru olarak yansıtmayacaktır.

Yapılması gereken kayıt aşağıdaki şekilde olmalıdır.

——————————————– / / ———————————————————–

610 Satıştan İadeler (-) xx

191 İndirilecek K.d.v. xx

120 Alıcılar xx

———————————————————————————————————————

İadeye ilişkin maliyet düzeltme kaydı

—————————————— / / ————————————————————-

153 Ticari Mallar xx

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti xx

—————————————— / / ————————————————————–

c) Aynı yıl içinde satışı yapılıp aynı geçici vergi döneminde iade alınan ürünler;

Satışa ilişkin muhasebe kaydı

———————————————————-01.09.2009——————————————-

120 Alıcılar 1.080,00

600 Yurt İçi Satışlar 1.000,00

391 Hesaplanan K.d.v. 80,00

———————————————————————————————————————-

İlgili satışa ait ürünler 25.09.2009 tarihinde 100 adet x 10,00 TL = 1.000,00 TL bedelle iade alınmıştır.

————————————————-28.09.2009——————————————————

610 Satıştan İadeler (-) 1.000,00

191 İndirilecek K.d.v. 80,00

120 Alıcılar 1.080,00

————————————————————————————————————————

İlgili satışa ait iade aynı yıl içinde ve aynı geçici vergi döneminde gerçekleşmiştir. Bu sebeple iade alınan ürünler 610 Satıştan İadeler (-) hesabına alınmıştır. Bunun sebebi ilgili ürünlere ait satışında, iadenin de aynı geçici vergi dönemi içerinde olmasıdır. Satıştan iade muhasebe kaydı hakkında daha detaylı bilgi için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Faiz muhasebe kaydı işlemleri için satış toplamları, faiz miktarı ve vergi oranlarına ihtiyaç vardır.

ÖRNEK:BANKADAKİ VADELİ MEVDUAT HESABINIZA DÖNEM SONUNDA 5000 TL FAİZ TAHAKKUKU ETTİ VE BU FAİZ TUTARINDAN BANK %15 ORANINDA VERGİ KESİNTİSİ YAPTI.

AYRICA DÖNEM BOYUNCA SATIŞ TOPLAMI 100 000 TL
SATILAN MALIN MALİYETİ 70 000 TL
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10 000 TL

BAŞKA DA GELİR GİDERİNİZ YOK

VADELİ MEVDUATINIZA TAHAKKUKU EDEN FAİZ HESABINIZA AKTARILDIĞINDA BANK 750 TL VERGİ KESİNTİSİ YAPARAK HESABINIZA 4250 TL ATIRDIĞINDA YAPILACAK KAYIT

————— , —————–
102 4 250
193 750
642 5 000
————– , ——————
ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ HAZIRLARKEN

GELİR TABLONUZ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR;

SATIŞLAR—————- 100 000
SMM——————– (-) 70 000
GYG——————– (-) 10 000
FAİZ GELİRİ——— 5 000

DÖNEM K/Z ———- 25 000

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI 25 000
HS GEÇİCİ VERGİ——– 5 000
MAHSUP EDİLECEK
TEVKİFAT TUTARI——(-) 750

ÖDENECEK GECİCİ VERGİ 4 250

 

EĞER HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMASA KURMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HESAPLANAN KURULAR VERGİSİ 5000

MAHSUP EDİLECEK G.VERGİ 4250
MAHSUP EDİLECEK TEVKİFAT 750

KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMESİ 5000 – ( 4250+750)= 0
SADECE DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKU EDER.

Faiz muhasebe kaydı hakkında detaylar için sayfa üzerinde bulunan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Muhasebe raporlama eğitimi muhasebe sisteminin en son aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. Muhasebenin en önemli fonksiyonlarındandır. Raporlarda işletmelerin her türlü sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu tabloların en önemlileri bilanço ve gelir tablosudur.

 

Kaydedilen, sınıflandırılan, özetlenen, analiz edilen ve yorumlanan işlem ve olaylar ile ilgili veriler, işletme ile ilgisi bulunan kişi ve kuruluşlara bilgilendirme amacı ile sunulur. Bilgilerin herkesin anlayacağı evrensel bir dil ile sunulması gerekir. İşletmenin bilgileri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların ilgi nedenleri birbirinden farklıdır. Muhasebe raporlama eğitimi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa üzerinde yer alan reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leasing muhasebe kaydı genel muhasebe kayıtlarından kısmen de olsa farklıdır. Çünkü burada farklı kodlarla farklı işlemler söz konusudur. Örneğin;

401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir. Leasing muhasebe kaydı ile ilgili bütün detaylar için sayfa üzerindeki reklam bannerlarına tıklayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
?>
KAPAT